VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]Maksas pakalpojumi Drukāt E-pasts:


Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.901
"Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes un to
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" 1. un 2.pielikumu
VSAC "Latgale " sniegto maksas pakalpojumu cenrādis (Ls un
EURO), spēkā no 27.09.2013.
Nr.p.k. Maksas pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN ( Ls) PVN (Ls) Cena ar PVN ( Ls) Cena euro (ar PVN)
1 2 2 3 4 5
6
1. To personu izmitināšana, kurām netiek nodrošināta valsts programma
1.1. personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bez papildu higiēnas izmaksām1.1.3. neatkarīgi no vietu skaita istabā 1 personai dienā 13,03 0,00 13,03 18,54
1.3. bērna izmitināšana sociālās aprūpes iestādē1.3.1. ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju 1 personai dienā 13,70 0,00 13,70 19,49
3. Saimnieciskie pakalpojumi
3.2. traktora pakalpojumi 1 stunda 10,82 2,27 13,09 18,63
3.3. ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem


0,00
3.3.2. pusdienas 1 ēdienreize 0,80 0,17 0,97 1,38
3.4. ēdināšanas pakalpojumi viesiem
3.4.1. brokastis 1 ēdienreize 0,99 0,21 1,20 1,71
3.4.2. pusdienas 1 ēdienreize 2,10 0,44 2,54 3,61
3.4.3. vakariņas 1 ēdienreize 0,99 0,21 1,20 1,71
3.4.4. ēdināšana saviesīgos pasākumos 1 personai 6,00 1,26 7,26 10,33
4. Citi maksas pakalpojumi
4.1. A4 lapas kopēšana izmantojot klienta papīru 1 lapa 0,05 0,01 0,06 0,09
4.2. A4 lapas kopēšana 1 lapa 0,06 0,01 0,07 0,10
4.3. A3 lapas kopēšana 1 lapa 0,10 0,02 0,12 0,17
4.4. semināra organizēšana bez tehniskā nodrošinājuma 1 persona 3,50 0,74 4,24 6,03
4.5. semināru organizēšana ar pilnu tehnisko nodrošinājumu 1 persona 7,25 1,52 8,77 12,48
Komunālo pakalpojumu cenrādis
1 Aukstā ūdens apgādes
pakalpojumi ( ar skaitītāju)
Filiālēs "Litene", "Kalupe", "Krastiņi", "Mēmele"
m3 0,60 0,13 0,73 1,04
3 Kanalizācijas pakalpojumi
( ar skaitītāju)
filiālē " Litene"
m3 0,45 0,09 0,54 0,77
filiālē "Mēmele" m3 0,72 0,15 0,87 1,24