PIEKTDIENA, 01 FEBRUĀRIS 2013 00:00

Eiropas Sociālā fonda projekta

Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/020 „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo,sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni””

īstenošanas gaitā ir izstrādāta un nodota “Alternatīvās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma”. Pabeigts darbs pie projektā paredzētā “Sajūtu dārza” skices izstrādes, skice izstrādāta un pieņemta. Uzsāktas sarunas - cenu aptauja par “Sajūtu dārza” realizāciju dabā - VSAC “Latgale” filiālē “Kalkūni”, tāpat speciālistu pavadībā notiek nodarbības “Sensorajā istabā”.

Projekta kopējās izmaksas LVL 98729.32, no tām attiecināmais ESF

finansējums - 100 % no kopējām izmaksām.

Projekta vadītājs – Inese Rubina. Visus jautājumus un ierosinājumus projekta sakarā var nosūtīt uz e-pastu: inese.rubina@vsaclatgale.gov.lv

Projekta aktivitāšu īstenošnas ilgums – 24 mēneši, uzsākot projekta

realizāciju 2012.gada 1. aprīlī un pabeidzot 2014.gada 31.martā.