attēls

Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” informē, ka ir uzsākta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi””, Nr.4.2.1.2/17/I/025 realizācija. Projekta kopējā summa ir 404 365.33 EUR, t.sk., ERAF finansējums 343 710.53 EUR, valsts budžeta finansējums 60 654.80 EUR. Projekta ietvaros ir veikts iepirkums par plānoto būvdarbu veikšanu VSAC „Latgale” filiālē „Krastiņi” ar kadastra Nr.6072 004 0019 001, adrese Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685, lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti. Iepirkumu rezultātā ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Jēkabpils PMK”. Būvuzraudzību veic SIA “Tranzit ASK” , savukārt autoruzraudzību SIA “Grand Eko”. Būvdarbi projekta realizācijai ir uzsākti 2018.gada oktobra beigās. Projekta ietvaros līdz 2018.gada beigām ir veikti sekojoši darbi:

1)      Būvlaukumu aprīkošana (uzstādīts žogs, konteiners - dzīvojamais modulis, materiālu vagoniņš, informatīvais stends, pieslēgta pagaidu elektropiegāde);

2)      Veikta cokola siltināšana un hidroizolācijas izveidošana pa ēkas perimetru (izņemot cokola armēšanu un dekoratīvo apmetumu) ;

3)      Veikta cokola daļēja aizsargapmales izbūve (bruģakmens seguma demontāža, atrakšana, liekās grunts aiztransportēšana, pamatu aizbēršana ar drenējošu smilti) ;

4)      Veikta bēniņu telpas attīrīšana.

Sākti darbi pie jumta konstrukcijas un jumta seguma atjaunošanas.

Būvdarbus plānots pabeigt 2019.gada jūnijā.

 

Projekta vadītājs Laimonis Klimovičs
2019.gada 25.janvārī