attēls

Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” informē, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir apstiprināts projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi””, Nr.4.2.1.2/17/I/025 un š.g. 2.oktobrī ir parakstīta Vienošanās ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru  par tā īstenošanu.

Projekta mērķis ir valsts ēkā VSAC „Latgale” filiālē „Krastiņi” ar kadastra Nr.6072 004 0019 001, adrese Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685, veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu.

Projekta ietvaros paredzēts veikt šādus darbus:

1)                  Nesiltināto ārsienu siltināšana  un logu aiļu siltināšana.

2)                  Cokola siltināšana, izveidojot hidroizolāciju, apmales atjaunošana.

3)                  Bēniņu pārseguma siltināšana un pārvietošanās laipu izveidošana.

4)                  Nepieciešamo logu nomaiņa  (73 gab.).

5)                  Ārdurvju nomaiņu (7 gab.).

6)                  Jumta pārseguma nomaiņa – bojāto jumta koka konstrukciju nomaiņa, spāru pagarināšana, pretkondensāta plēves ierīkošana un jumta seguma nomaiņa ar jaunu profilētā skārda jumta segumu.

Projektā iekļauta arī autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta ietvaros plānotais sasniedzamais kopējais enerģijas ietaupījums apkurei, uzlabojot energoefektivitāti ēkā, ir 144 419,29 kWh gadā jeb 78,07 kWh/m2 gadā.

Būvdarbus plānots sākt 2018.gada oktobrī un pabeigt 2019.gada jūnijā.

Sasniegtie rezultāti jau tuvāko gadu laikā ļaus ekonomēt finanšu resursus un  izmantojamās siltumenerģijas apjoms samazināsies, tiks sekmēts komfortabls klimats telpās, uzlabosies ēkas tehniskais un vizuālais izskats.

Projekta vadītājs Laimonis Klimovičs