VSAC "Latgale" sākusies ESF projekta īstenošana!

Valsts sociālās aprūpes centrā „Latgale” sadarbībā ar Nodarbinātība svalsts aģentūru uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta

Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/020 „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo,

sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”” īstenošana.

Projekta īstenošanas gaitā tiek izstrādāta un ieviesta alternatīva sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma, kurā ar inovatīvām

metodēm („sajūtu dārzs”, „sensorā istaba”) un pieeju attīstīs, nostiprinās un pilnveidos fiziskās, intelektuālās, sociālās komunikāciju

un pamatprasmes personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā bērniem, tā pieaugušām personām, tādējādi sekmējot šo personu integrāciju

sabiedrībā, sociālo komunikāciju un iespējamo dalību darba tirgū.

 

Projekta kopējās izmaksas LVL 98729.32, no tām attiecināmais ESF

finansējums - 100 % no kopējām izmaksām.

Projekta vadītājs ir Mārtiņš Hofmanis. Visus jautājumus un ierosinājumus projekta sakarā var nosūtīt uz e-pastu: martins.hofmanis@vsaclatgale.gov.lv

Projekta aktivitāšu īstenošnas ilgums – 24 mēneši, uzsākot projekta

realizāciju 2012.gada 1. aprīlī un pabeidzot 2014.gada 31.martā..

attēls