Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vispārīgs raksturojums

Valsts sociālās aprūpes centrā „Latgale” (turpmāk tekstā – VSAC “Latgale”) ir izveidots saskaņā ar 2009. gada 30. oktobra LR Ministru Kabineta rīkojumu Nr. 746 „Par Labklājības ministrijas pakļautībā esošo valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju” ar 2010.gada 1.janvāri.

VSAC “Latgale” ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes un aprūpes līmeņa dēļ nepieciešams saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz piecās filiālēs – “Kalkūni”, “Krastiņi” un “Kalupe”, kas atrodas Latgales reģionā, “Litene”, kas atrodas Vidzemē, un “Mēmele”, kas atrodas Zemgales reģionā.

VSAC „Latgale” dzīvo 854 personas un strādā aptuveni 640 darbinieki