PIEKTDIENA, 27 DECEMBRIS 2013 13:16

Ziemassvētku pasākums

VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”

„Sensorā istabā”

Pagājušā gada decembrī ESF projekta „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem" ietvaros izveidotā un atvērtā „Sensorā istabā” 16.decembrī notika Ziemassvētku pasākums, kurā projektā iesaistītie bērni un jaunieši kopā ar projekta speciālistiem bija sagatavojuši priekšnesumus, lai parādītu, kādas iemaņas ir apgūtas gada laikā, darbojoties „sensorajā istabā” un „sajūtu dārzā”.
Pasākumā viesojās bērnu un jauniešu tuvinieki, Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore V. Kezika, Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja A. Jegorova, VSAC „Latgale” filiāles „Kalkūni” vadītāja S. Kazanova.
Kā jau Ziemsvētku laikā, bērni un jaunieši tika pie garšīgām dāvanām, ko bija sarūpējusi Daugavpils novada dome un VSAC „Latgale”.Visi klātesošie bērnu un jauniešu tuvinieki un projekta speciālisti uzsvēra, ka neskatoties uz to, ka bērni ir atšķirīgi, visiem ir kas kopīgs – viņiem visiem patīk darboties „sensorā istabā” un „sajūtu dārzā” un atzina, ka projekta rezultātā izveidotais sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir ļoti vajadzīgs un to nepieciešams turpināt.
Par minēto pasākumu sīkāks ieskats atrodams Daugavpils novada domes mājas lapā http://www.dnd.lv/Default.aspx?lwnid=67ddf4a0-b32d-4745-b099-9dfdd11ee302