Statuss:
Īstenošanā
Di procesa dalībnieki

Arvien biežāk informācijas telpā dzirdam par deinstitucionalizāciju jeb attīstītiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem pašvaldībās, lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām spējām varētu saņemt nepieciešamo atbalstu, varētu dzīvot patstāvīgi ārpus aprūpes institūcijas un saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Arī Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” ir iesaistījies šajā procesā. Vairāku gadu garumā institūcijas sociālā darba speciālisti ir aktīvi strādājuši ar klientiem, kuri izteikuši vēlmi dzīvot patstāvīgi ārpus institūcijas, mācot dažādas patstāvīgai dzīvei noderīgas prasmes.
Filiāles “Kalupe” Pusceļa mājas klients Andris 2021. gada 21. septembrī, kā arī  Juris, Jānis un Žanna 4. oktobrī  – DI projekta
“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros pārcēlās uz grupu mājām Augšdaugavas novada, Šēderes pagastā un  Daugavpils pašvaldības grupu dzīvokļiem.
Esam gandarīti par paveikto darbu un vēlam mūsu klientiem izdošanos, izturību un labu veselību!