Informācija par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem VSAC "Latgale" filiālēs

Kalupe

+371 65410774
kalupe [at] vsaclatgale.gov.lv

Kalkūni

+371 65410869
kalkuni [at] vsaclatgale.gov.lv

Krastiņi

+371 65183673
krastini [at] vsaclatgale.gov.lv

Litene

+371 64497630
litene [at] vsaclatgale.gov.lv

Mēmele

+371 65183671
memele [at] vsaclatgale.gov.lv