VSAC "Latgale" uzaicina Jūs piedalīties cenu aptaujā un iesniegt savu piedāvājumu par sajūtu dārza ierīkošanu VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni” Eiropas Sociālā fonda prioritātes 1.4. „Sociālās iekļaušanas veicināšana” apakšprioritātes 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” projekta „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”” (projekta Nr.: 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/020) īstenošanai.

 

 

 

Pakalpojuma sniegšanas vieta – Komunāla iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.

alt