OTRDIENA, 16 APRĪLIS 2013 10:03

ESF projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/020 „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo,sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”” Sensorā istaba ir speciāli radīta vide, kurā ar rotaļu elementiem un sensorās istabas interaktīvo aprīkojumu klientam veicina sensoro maņu - redzes, taustes, dzirdes, ožas, un garšas attīstību.
Sensorā istabā ir izveidotas 5 aktivitāšu un relaksācijas zonas:

baltā istaba – „Mākonītis”:
Istabā liela vērība tiek pievērsta gaismai, krāsai, mūzikai, smaržai un garšai. Aktivitātes baltajā istabā veicina relaksāciju un aktivizē CNS dažādas funkcijas. Dažādu istabā pieejamo resursu kopums (gaisma, mūzika, krāsa, smarža, taktilās sajūtas u.c.) veicina visu maņu, sajūtu, emociju un jūtu harmonizāciju, samazina nogurumu, paaugstina aktivitāti un sniedz enerģiju.

kustību un rotaļu istaba – „Sienāzītis”:
Šajā aktivitāšu zonā tiek stimulēts līdzsvars, sajūtas, locekļu un muskuļu kustības. Veicināta un attīstīta kustību koordinācija, līdzsvars, sīkās un lielās motorikas funkcionālo spēju uzlabošana.

taktilās stimulācijas istaba – „Ūdenszāle”:
Taktilās stimulācijas istabā personām ar funkcionālajiem traucējumiem tiek stimulēta āda, aktivizēts ķermenis, attīstīta tauste un trenētas sajūtas.

mūzikas istaba – „Skaņu vanna”:
Mūzikas istabā tiek stimulēta un trenēta dzirdes uztvere, atmiņas spējas, veicināta kustību koordinācija.

zaļā istaba – „Ēdenes dārzs”:
Tā ir nozīmīga sensoro maņu - redzes un dzirdes stimulētāja. Zaļajā istabā tiek veicināta psihoemocionālās spriedzes mazināšana, muskulatūras atslābināšanās un relaksācija.

Darbam Sensorajā istabā tiek izmantotas dažādas faktūras - taustes sajūtu attīstīšanai, gaismas, krāsas un smaržu terapijas elementi - redzes un ožas sajūtu stimulēšanai, mūzikas terapijas elementi - dzirdes sajūtu attīstīšanai, zīmēšana - sīkās motorikas uzlabošanai, deja un kustība - muskulatūras, balsta, kustību un līdzsvara stabilizēšanai, zāļu tējas dzeršana un dažādu augļu ēšana - garšas sajūtu attīstīšanai, spoguļvirsmas - sevis uztveres trenēšanai u.c.

 

Visi projekta dalībnieki ir adaptējušies sensorajā vidē, labprāt piedalās aktivitātēs, ir novērojamas pozitīvas izmaiņas dalībnieku emocionālajā sfērā.
Daugavpils novada bērnu vecāki ir ļoti apmierināti ar to, ka viņu bērniem ir iespēja apmeklēt sensoro istabu un , labprāt, izmanto šo iespēju.