OTRDIENA, 06 AUGUSTS 2013 11:54

Seminārs „Fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem, pielietojot inovatīvas metodes „sajūtu dārzs” un „sensorā istaba”Projekta "Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni"" ietvaros jūlijā norisinājās speciālistu apmācības un pieredzes apmaiņas seminārs, kurā piedalījās sociālā pakalpojuma eksperti – konsultanti no Zviedrijas un Latvijas.Eksperti un projektā iesaistītie speciālisti dalījās pieredzē problēmjautājumos „Sensorās istabas” un „Sajūtu dārza” pakalpojumu nodrošināšanā. Tika iztirzāti jautājumi par to, kā veiksmīgāk īstenot dzīvē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu, nodrošinot fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot „Sensorās istabas un „Sajūtu dārza” metodes, kā precīzāk veikt klientu izvērtēšanu rehabilitācijas procesā, cik ilgi vēlams novadīt individuālas nodarbības klientiem, kā organizēt radošo darbu „Sensorā istabā” un „Sajūtu dārzā” klientiem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā rīkoties, ja klientam sociālās rehabilitācijas procesā nav konstatētas sajūtu izmaiņas, kādu profesiju speciālisti strādā ar klientiem ar garīgās attīstības un funkcionālajiem traucējumiem Zviedrijā, u.c..Zviedru eksperti izteica atzinīgu novērtējumu par „Sensorās istabas” darba zonas Baltā istaba „Mākonītis” aprīkojumu - ūdens gultu, burbuļkolonnām un dažādiem gaismas efektiem, par Rotaļu istabas „Sienāzītis” bumbiņu baseinu, par „Sajūtu dārzā” izveidoto sajūtu celiņu un atbilstošu projekta mērķa grupas sociālās rehabilitācijas procesu, izmantojot šo aprīkojumu un sniedza ieteikumus „Sajūtu dārza” metodes efektīvākai pielietošanai.Eksperti no Latvijas un Zviedrijas uzsvēra savstarpējās sadarbības ar klientu vecākiem tuviniekiem un personālu nozīmi mērķa grupas dalībnieku sociālās rehabilitācijas procesā un supervīzijas nepieciešamību speciālistiem.
Noslēgumā semināra dalībnieki vienojās par veiksmīgu sadarbību turpmāk, lai dalītos pieredzē sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā personām ar funkcionāliem traucējumiem.