attēls

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās””, projekta Nr. KPFI-15.4/53

 VSAC „Latgale” informē, ka š.g. 18.martā ir noslēgts līgums ar SIA „Latvijas Energoceltnieks” un uzsākta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās” (projekta Nr. KPFI-15.4/53) īstenošana. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 750 666,44 euro, no kurām KPFI finansējums sastāda 434 141,17 euro jeb 57,83%.

Projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošus būvdarbus VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” aprūpes centra ēkā un katlu mājā: 1) vispārceltnieciskos darbus, 2) apkures katla modernizāciju, 3) apgaismojuma nomaiņu un 4) saules kolektoru sistēmas izbūvi. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 22.maijam. Projekta rezultātā plānots sasniegt oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu 350 225,49 kg CO2/ gadā. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu būs vismaz 0,80 kg CO2/ euro.

Sasniegtie rezultāti jau tuvāko gadu laikā ļaus ekonomēt finanšu resursus un izmantojamās siltumenerģijas un elektroenerģijas apjoms samazināsies, tiks sekmēts komfortabls klimats telpās, uzlabosies ēkas tehniskais un vizuālais izskats. Aprūpes centra ēkas un katlu mājas renovācija uzlabos uzturēšanās apstākļus centra klientiem, apmeklētājiem un darbiniekiem.

24.03.2015