PIRMDIENA, 08 JŪLIJS 2013 12:15

VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni” 10.07.2013. un 12.07.2013. projekta "Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni"" ietvaros tiek organizēts projektā iesaistīto speciālistu apmācības un pieredzes apmaiņas seminārs, sakarā ar zviedru ekspertu – konsultantu vizīti Latvijā.