Informācija par VSAC "Latgale" budžeta izlietojumu, finansēšanas, ziedojumu tāmes

2024.gads

2023.gads

2022. gads

2021.gads

2020.gads

2019.gads

2018.gads

2017.gads

2016.gads