attēls

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās””, projekta Nr. KPFI-15.4/53

 

VSAC „Latgale” informē, ka ir apstiprināts projekta iesniegums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās” (projekta Nr. KPFI-15.4/53) un š.g. 1.decembrī ir parakstīts līgums par tā īstenošanu. Projekts tika iesniegts š.g. 31.jūlijā un 17.oktobrī tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI).

Projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošus būvdarbus VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” aprūpes centra ēkā un katlu mājā: 1) vispārceltnieciskos darbus, 2) apkures katla modernizāciju, 3) apgaismojuma nomaiņu un 4) saules kolektoru sistēmas izbūvi. Pašlaik norit iepirkuma procedūra. Tiklīdz tā noslēgsies, tiks noslēgts līgums ar būvuzņēmēju un uzsākti būvdarbi. Būvdarbus plānots sākt 2015.gada janvārī un pabeigt līdz 15.aprīlim.

Projekta rezultātā plānots sasniegt oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu 350 225,49 kg CO2/ gadā. Sasniegtie rezultāti jau tuvāko gadu laikā ļaus ekonomēt finanšu resursus un izmantojamās siltumenerģijas un elektroenerģijas apjoms samazināsies, tiks sekmēts komfortabls klimats telpās, uzlabosies ēkas tehniskais un vizuālais izskats. Aprūpes centra ēkas un katlu mājas renovācija uzlabos uzturēšanās apstākļus centra klientiem, apmeklētājiem un darbiniekiem.

Projekta vadītāja Lāsma Katšena

28329577