Aija Lapiņa

Aija Lapiņa

Direktore
aija.lapina [at] vsaclatgale.gov.lv

Izglītība un profesionālā kvalifikācija:

2003.g.            LU Ekonomikas un vadības fakultātes, augstākā, ekonomists.

1986.g.            LU Ekonomikas fakultāte, augstākā (maģistrs), inženieris – ekonomists.

Darba pieredze:

 No 01.04.2022. uz Labklājības ministrijas 2022.gada 31.marta rīkojuma Nr.23.1-1-01/161 pamata Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” direktore;

31.12.2021. – 31.03.2022. Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” – direktora vietniece – administratīvās nodaļas    vadītāja, direktora p.i.;

01.06.2010. – 30.12.2021. Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” – direktores vietniece – administratīvās nodaļas    vadītāja;

01.01.2010.- 31.05.2010.        Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” galvenā grāmatvede;

2004. – 2009.g.           Sociālās aprūpes centrs “Mēmele”, galvenā grāmatvede;

2004. – 2005.g.           Mazzalves pagasta padome, uzņēmējdarbības konsultante;

2001. – 2004.g.           Specializētais valsts sociālās aprūpes centrs “ Mēmele”, direktores vietniece finansu jautājumos;

1997. – 2000.g.           Specializētais valsts sociālās aprūpes centrs “ Mēmele”, galvenā grāmatvede;

1996. – 1997.g.           Specializētais valsts sociālās aprūpes centrs “ Mēmele”,    grāmatvede;

1991. – 1997.g.           Aizkraukles rajons, P/ S Ērberģe, grāmatvede;

1986 – 1991.g.            Aizkraukles rajons, P/S Ērberģe, dispečers.

Atzinības:

2016.gadā pasniegts VSAC “Latgale” atzinības raksts par ieguldīto darbu VSAC “Latgale” kopējo mērķu sasniegšanā.

2008.gadā  pasniegta Labklājības ministrijas atzinība par godprātīgu darbu.