alsts sociālās aprūpes centrā „Latgale” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/020 „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”” īstenošana.

 

Projekta īstenošanas gaitā patlaban notiek darbs pie alternatīvās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas iztrādes. Jūnijā VSAC “Latgale” filiālē “Kalkūni” notika darba grupas vairāku dienu seminārs, kurā kopā ar zviedru ekspertiem Tīnu Hultingu un Vīveku Eklundi programmas izstrādātāji dalījās pieredzē, lai pēc iespējas labāk izstrādātu projekta programmas metodiku. Savukārt jūnijā nodibinātā “Projekta atbalsta grupa”, savā jūlija sēdē pārrunāja projekta gaitu un nolēma pēc programmas izstrādātāju un zviedru ekspertu ieteikuma iesniegt sadarbības iestādē NVA projekta grozījumus. Pēc to apstiprināšanas VSAC “Latgale” īstenos plašu iepirkumu programmu, lai pēc iespējas labāk sasniegtu projekta mērķi.

 

Projekta kopējās izmaksas LVL 98729.32, no tām attiecināmais ESF finansējums - 100 % no kopējām izmaksām.

 

Projekta vadītājs ir Mārtiņš Hofmanis. Visus jautājumus un ierosinājumus var uzdot nosūtot tos uz e-pastu: martins.hofmanis@gmail.com

 

Projekta aktivitāšu īstenošnas ilgums – 24 mēneši, uzsākot projekta realizāciju 2012.gada 1. aprīlī un pabeidzot 2014.gada 31.martā.

att