VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]

VSAC Latgale amatpersonu atalgojums Drukāt E-pasts:

Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale’’ amatpersonām

izmaksātais atalgojums 2017. gada decembrī

                       

Nr.p.k.

Amatpersonas

Vārds, uzvārds

Struktūrvienība, amats

Izmaksātā atalgojuma summa EUR

1.

Mārīte Grigāne

VSAC „Latgale”

Direktore

1493.36

2.

Aija Lapiņa

Direktora vietnieks – administratīvās nodaļas vadītājs

1262.54

3.

Dangola Linmeijere

Grāmatvedības nodaļas vadītājs – galvenais grāmatvedis

977.92

4.

Marita Kvedoroviča

Iepirkumu komisijas loceklis

698.82

5.

Lelde Lisovska

Iepirkumu komisijas loceklis

779.32

6.

Veneranda Ādama

Iepirkumu komisijas loceklis

683.35

7.

Ilona Zālīte

Iepirkumu komisijas loceklis

698.82

8.

Mārīte Griķe

Iepirkumu komisijas loceklis

656.37

9.

Laimonis Klimovičs

Iepirkumu komisijas loceklis

639.28

10.

Olga Jalovčuka

Mēmeles filiāles vadītāja

945.53

11.

Jānis Kļaviņš

Litenes filiāles vadītājs

994.46

13.

Skaidrīte Kursīte

Kalkūnes  filiāles vadītāja

847.67

14.

Igors Reščenko

Krastiņu filiāles vadītājs

887.92