Pansionāts „Krastiņi”, Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads LV 5685

Veselības punkts izvietots divstāvu ēkas pirmajā stāvā. Klientiem ar funkcionāliem traucējumiem ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē - izveidota ērta ieeja ar uzbrauktuvi. Ēkas pirmajā stāvā klienti ar funkcionāliem traucējumiem var brīvi pārvietoties. Attiecīgi aprīkota tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem ir izvietota ēkas 1.stāvā. Filiālē ir nodrošināta iespēja klientiem ar redzes un dzirdes traucējumiem saņemt vizuālo informāciju par vides pieejamību.

Veselības punktā veselības aprūpes pakalpojumus saņem tikai filiāles „Krastiņi” klienti Filiāles telpās klienti ar funkcionāliem traucējumiem ir izvietoti istabiņās ēkas 1.stāvā, savukārt ēkas 2.stāvā ir izvietoti klienti, kuriem nav pārvietošanās grūtību.

Ja klientam nepieciešama pārvietošanās palīdzība, tad ar attiecīgu lūgumu klients var vērsties pie jebkura filiāles darbinieka.

Veselības aprūpes pakalpojumi klientiem veselības punktā tiek nodrošināts 24 stundas diennaktī. Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz sertificēti speciālisti - ārsta palīgs un medicīnas māsas. Veselības punktā klienti saņem medikamentus un ārstniecības personu nozīmētās procedūras – injekcijas, pārsiešanas. Klienti, kuri nespēj patstāvgi mainīt ķermeņa stāvokli, veselības aprūpes pakalpojumus un ārstnieciskās procedūras saņem istabiņā.

Veselības aprūpē iesaistītie speciālisti veic arī izglītojošo darbu gan filiāles darbiniekiem, gan klientiem par veselības veicināšanas un profilakses jautājumiem.

Veselības punktā ārsts – psihiatrs  Valdis Katkevičš klientus konsultē katru otrdienu (18.00-21.00), citā laikā - iepriekš saskaņojot konsultācijas laiku ar ārstu.

Veselības punkts sadarbojas ar ģimenes ārsta Sergeja Antonova praksti, Dagdā, Brīvības ielā 29, tālrunis 6568138. Prakses darba laiks: P: 9.00-13.00; O: 8.00-13.00; T: 9.00-13.00;

C: 9.00-13.00 un 15.00-18.00; P: 9.00-14.00.

Reizi gadā klientiem tiek nodrošināta ģimenes ārsta apskate, plaušu RTG, laboratoriskie izmeklējumi (pilna asinsaina), ārsta psihiatra konsultācija, ginekoloģiskā apskate (sievietēm), stomatologa konsultācija (pēc vajadzības).

Klientiem valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti:

  • Krāslavas slimnīcā, Rīgas iela 159, Krāslava, LV-5601, tālrunis 65681648;
  • Daugavpils reģionālajā slimnīcā,Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65405252;
  • Daugavpils psihoneirologiskā slimnīcā, Lielā Dārza 60/62, Daugavpils, LV-5417, tālrunis 65402280;
  • Laboratoriskie izmeklējumi tiek veikti Dagdas poliklīnika, Brīvības iela 29, Dagda, tālrunis 65653187.

Citi medicīnas pakalpojumi filiāles klientiem tiek nodrošināti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem:

  • zobu protezēšana - Krāslavas slimnīcā,  Rīgas ielā 159, Krāslava, LV-5601;
  • redzes korekcijas līdzekļu iegāde un remonts garantijas laikā - SIA „Optika”,Atmodas 13, Krāslava, LV-5601.

Nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus klienti saņem Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā.

Papildus informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem var saņemt veselības punktā

  (tālrunis 65629909).