Lielā iela1, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads LV 5449

Veselības punkts izvietots divstāvu ēkas pirmajā stāvā. Pie ieejas ēkā ir uzbrauktuve. Gaiteņi ēkā ir plaši, tāpēc klienti ar funkcionāliem traucējumiem bez grūtībām var nokļūt veselības punktā. 2.stāvā dzīvojošo klientu nokļūšanu veselības punktā nodrošina pacēlājs. Domājot par klientu ērtību un drošību, klienti ar funkcionāliem traucējumiem ir izvietoti ēkas 1.stāvā. Tualetes klientiem ar funkcionāliem traucējumiem izvietotas gan pirmajā stāvā pie ēdnīcas, gan abos korpusos, kur izvietoti smagi slimie klienti, gan izolacijas telpā veselības punktā. Veselības punktā veselības aprūpes pakalpojumus saņem tikai filiāles „Kalupe” klienti. Starp klientiem nav personu ar redzes vai dzirdes traucējumiem.

Ja klientam nepieciešama pārvietošanās palīdzība, tad ar attiecīgu lūgumu klients var vērsties pie jebkura filiāles darbinieka.

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz fizioterapeits,  ārsta palīgs un sertificētas medicīnas māsas. Veselības aprūpes pakalpojums klientiem veselības punktā tiek nodrošināts 24 stundas diennaktī. Veselības punktā klienti saņem medikamentus un ārstniecības personu nozīmētās procedūras – injekcijas, pārsiešanas. Klienti, kuri nespēj patstāvīģi mainīt ķermeņa stāvokli, veselības aprūpes pakalpojumus un ārstnieciskās procedūras saņem istabiņā.

Veselības aprūpē iesaistītie speciālisti veic arī izglītojošo darbu gan filiāles darbiniekiem, gan klientiem par veselības veicināšanas un profilakses jautājumiem.

Veselības punktā ģimenes ārsts Inese Kudeiko konsultē akūtu un/vai smagu saslimšanu gadījumā, kā arī klientus ar kustību traucējumiem. Pārējos gadījumos veselības punkts sadarbojas ar ģimenes ārsta praksi Kalupē, Ezeru ielā 13, tālrunis 65450892 (klientu pieņemšanas laiki: pirmdienās, trešdienās un piektdienās 9.00-13.00).

Ārsts – psihiatrs Arkādijs Jakimovičs veselības punktā konsultē reizi nedēļā (otrdienās 13.30 - 17.30). Nepieciešamības  gadījumā klienti tiek konsultēti arī ambulatorās psihiskās veselības aprūpes nodaļā, Daugavpilī, L.Dārza ielā 60/62, tālr 65402247 (pieņemšanas laiki: pirmdienas 11.00-17.30, otrdienas 8.00-13.00, trešdienas 11.00-17.30, ceturtdienas 8.00-13.00, piektdienas 8.00-13.00).

            Reizi gadā klientiem tiek nodrošināta ģimenes ārsta apskate, plaušu RTG, laboratoriskie izmeklējumi (pilna asinsaina pēc ģimenes ārsta nozīmējuma), ārsta psihiatra konsultācija, ģinekoloģiskā apskate (sievietēm), stomotologa konsultācija un ārstēšana  tiek nodrošināta pieejamā finansējuma ietvaros.

Klientiem valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti:

  • Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Daugavpils, Vasarnīcu ielā 20, tālrunis 65405303;
  • Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā, Daugavpils, Lielā Dārza ielā 60/62, LV-5417, tālrunis 65402280;
  • Laboratoriskie izmeklējumi tiek veikti E.Gulbja laboratorijā, Daugavpilī, Saules ielā 37, tālrunis 65420197.  

Klientiem zobu ārstēšanas un zobu protēzēšanas pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar noslēgto līgumu Grīvas poliklīnikā, Daugavpilī, Lielā iela 42, tālrunis 65422844.

Nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus klienti saņem Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā.

Papildus informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem var saņemt veselības punktā

(tālrunis 65430905).