Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads LV 5449

Veselības punkts izvietots divstāvu ēkas otrajā stāvā. Klientiem ar funkcionāliem traucējumiem ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē - izveidota ērta ieeja ar uzbrauktuvi,  kā arī ierīkots pacēlājs un lifts uz ēkas 2.stāvu. Filiāles darbinieki sniedz atbalstu un palīdzību, lai klienti ar ar funkcionāliem traucējumiem iekļūtu veselības punktā no 2.stāva gaiteņa.

Tiek plānota telpu rekonstrukcija, lai nodrošinātu klientiem ar funkcionāliem traucējumiem patstāvīgu iekļūšanu no 2.stāva gaiteņa veselības punktā un ierīkotu atbilstoši aprīkotu tualetes telpu. Pasākumu plāns vides pieejamības nodrošināšanai filiālē „Kalkūni”.

Veselības punktā veselības aprūpes pakalpojumus saņem tikai filiāles „Kalkūni” klienti (bērni no dzimšanas līdz 18 gadiem, kā arī pieaugušas personas).

Veselības aprūpes pakalpojums klientiem veselības punktā tiek nodrošināts 24 stundas diennaktī. Veselības aprūpes pakalpojumu klientiem sniedz sertificēts ārsta palīgs, medicīnas māsas, fizikālās terapijas māsa, masieris un fizioterapeiti. Veselības punktā klienti saņem medikamentus un ārstniecības personu nozīmētās procedūras – injekcijas, pārsiešanas. Klienti, kuri nespēj patstāvģi mainīt ķermeņa stāvokli, veselības aprūpes pakalpojumus un ārstnieciskās procedūras saņem istabiņā.

Ģimenes ārsts I. Grišāne klientus veselības punktā konsultē reizi nedēļā (trešdienās 12.00 – 14.00). Veselības punkts sadarbojas ar ģimenes ārsta praksi Lielā iela 42, Daugavpils, LV 5418, tālrunis 65422033. Pieņemšanas laiks ģimenes ārsta praksē: pirmdienas: 9.00 - 13.00, otrdienas: 8.00 - 12.00, trešdienas: 11.00 – 19.00, ceturtdienas: 9.00 – 13.00, piektdienas: 9.00 – 13.00.

Reizi gadā veselības punktā klientus konsultē ārsts ģinekologs Larisa Kaļina. Pārējā laikā veselības punkts sadarbojas ar ārsta praksi Lielā iela 42, Daugavpils, LV 5418, tālrunis 65422844.

Veselības aprūpē iesaistītie speciālisti veic arī izglītojošo darbu gan filiāles darbiniekiem, gan klientiem par veselības veicināšanas un profilakses jautājumiem.

Reizi gadā klientiem tiek nodrošināta ģimenes ārsta apskate, plaušu RTG, laboratoriskie izmeklējumi (pilna asinsaina), ārsta psihiatra konsultācija, ģinekoloģiskā apskate (sievietēm), stomotologa konsultācija.

Klientiem valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti:

  • Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Daugavpils, Vasarnīcu ielā 20, tālrunis 65405303;
  • Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā, Daugavpils, Lielā Dārza ielā 60/62, LV-5417, talrunis 65402280;
  • VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Vienības gatve 45, Rīga, LV 1004, tālrunis 67064461;
  • Laboratoriskos izmeklējumus veic SIA „Grīvas poliklīnika”, Lielā iela 42, Daugavpils, LV 5418, tālrunis 65422844;
  • Zobārstniecības pakalpjumus klientiem sniedz SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, Lāčplēša iela 2, Daugavpils, LV 5401.

Nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus klienti saņem Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā.

Papildus informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem var saņemt veselības punktā 8:00 līdz 16:00, vai pa tālruni 65474815.