tekstilizstrādājumi uz galda
atver sirdi logo

2022. gada aprīlī- maijā norisinājās kārtējās projekta “Atver sirdi Zemgalē” organizētās četru dienu apmācības  „Valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem un sociālajiem mentoriem par pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā”. Šajās apmācībās piedalījās 23 dalībnieki – Zemgales valsts sociālo aprūpes iestāžu darbinieki un interesenti, kas vēlās strādāt kā sociālie mentori pašvaldībās.

32 stundu apmācībās dalībniekiem tika sniegtas zināšanas un izpratne par deinstitucionalizācijas pamatprincipiem, uz personu vērstās domāšanas metodēm, cilvēkiem ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem nepieciešamajiem un pieejamajiem atbalsta pakalpojumiem, atbalsta sniegšanu klientiem patstāvīgas dzīves prasmju apgūšanai. Nodarbībās psihologa, psihiatra, ergoterepeita un ģimenes asistenta vadībā dalībnieki apguva zināšanas par saskarsmes īpatnībām atkarībā  no klientu veselības stāvokļa, par reproduktīvo tiesību un veselības jautājumiem, par vides un atbalsta specifiku cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Apmācību ceturtajā dienā dalībnieki apmeklēja biedrības “Rīgas rupju bērns” sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus – dienas aprūpes centrus, grupu dzīvokļus, specializētās darbnīcas un klātienē iepazinās ar pakalpojumiem un to darba organizāciju.

Pēc apmācībām jautājām dalībniekiem par būtiskākajām atziņām, kas iegūtas apmācību laikā. Lūk dažas no apmācību dalībnieku atbildēm:

“Jāizkāpj ārpus ierastas komforta zonas un jāparaugās no mazliet citas prizmas uz apkārt notiekošo, atmetot dažāda veida stereotipus par noteiktām sociāldemogrāfiskām grupām. Iespējas, vēlmes un cerības – ikvienam no mums ir tiesības uz iespējam, vēlmēm un cerībām, neraugoties uz dažādiem dzīves radītajiem šķēršļiem.”

“Neko nedarīt, nerunāt klientam aizmuguriski. Jebkurš sabiedrības loceklis ir nozīmīgs. Ir iegūta aktuāla informācija par biedrības “Rūpju bērns”, grupu dzīvokļiem un dienas aprūpes centriem.”

“Normalizācijas principi darbā. Dot klientam izvēli – pēc tam rodas vēlme un klients ir gatavs iesaistīties!”

Aizritējušās apmācības ir jau trešās projekta ietvaros. Zināšanas par pilngadīgu personu sagatavošanu patstāvīgai dzīvei, kā arī sociālā mentora lomu un pienākumiem, projekta ietvaros kopā apguvuši jau 80 cilvēki.

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kas dzīvo ilgstošās aprūpes institūcijās, protams, tie, kas to vēlās un spēj, tiek sagatavoti un uzsāk patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, dzīvojot savās mājās vai grupu dzīvoklī. Šim nolūkam tiek apmācīti valsts sociālās aprūpes centru darbinieki, kas palīdz klientiem sagatavoties un apgūt vai atjaunot patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas un zināšanas vēl atrodoties institūcijā; kā arī tiek sagatavoti sociālie mentori, kas pašvaldībās var sniegt nepieciešamo atbalstu cilvēkiem, jau pēc iznākšanas no institūcijas un atrodoties sabiedrībā.

Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste

Foto: I. Kalnāja