memele klienti DI

Arvien biežāk informācijas telpā dzirdam par deinstitucionalizāciju, jeb attīstītiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem pašvaldībās, lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām spējām varētu saņemt nepieciešamo atbalstu, varētu dzīvot patstāvīgi ārpus aprūpes institūcijas un saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Arī Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” ir iesaistījies šajā procesā. Vairāku gadu garumā institūcijas sociālā darba speciālisti ir aktīvi strādājuši ar klientiem, kuri izteikuši vēlmi dzīvot patstāvīgi ārpus institūcijas, mācot dažādas patstāvīgai dzīvei noderīgas prasmes.

Filiāles “Mēmele” klienti Zenta un Aldis 2022. gada 19. maijā – DI projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Zemgales reģionā” ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē"( vienošanās nr. 9.2.2.1/15/I/001)  ietvaros pārcēlās uz Jēkabpils novada pašvaldības grupu dzīvokļiem "Sakas".

atver sirdi logo