Informācija presei

2014.gada 9.janvārī plkst. 14.00 Rīgā, Merķeļa ielā 13, Latviešu Biedrības nama Zelta zālē notika Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības ( LBAS ) rīkotais pasākums ,,Sadarbības partneris - 2013", kurā tika apbalvoti labākie arodbiedrību sadarbības partneri - darba devēji, kas aizvadītajā gadā sadarbojušies ar arodbiedrībām un stiprinājuši sociālo dialogu.
Pasākumā piedalījās Latvijas Darba Devēju Konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģelsone, Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, Labklājības Ministrijas Valsts sekretāre Ieva Jaunzeme, kā arī Ekonomijas Ministrijas pārstāvis.
Pasākumu atklāja LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers kopā I.Jaunzemi un A.Jaunsleini. Tālāk pasākumu vadīja LBAS priekšsēdētāja vietnieki Līvija Marcinkēviča un Egīls Baldzēns.
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) nominācijai ,,Sadarbības partneris - 2013" izvirzīja VSAC,,Latgale" direktori Mārīti Grigāni, kura pasākuma laikā saņēma LBAS Atzinības rakstu un balvu ,,Zelta zīle", kā arī balvu no LVSADA , ko pasniedza LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris, novēlot arī turpmāk tik pat produktīvi veidot sadarbību.
Sveikt Mārīti Grigāni bija ieradušās LVSADA biroja darbinieces - Inga Rudzīte un Vita Pluša, VSAC,,Latgale" administrācijas pārstāvis Lauris Grigāns, VSAC,,Latgale" filiāles ,,Litene" vadītājs Jānis Kļaviņš un arodorganizācijas ,,Litene"priekšsēdētāja Marijanna Logina.
Sveicot M.Grigāni, Labklājības Ministrijas valsts sekretāre I.Jaunzeme teica,  ir patīkami, ka darba devēji atbalsta arodorganizācijas un viņai ir liels prieks, ka  VSAC,,Latgale" direktore kopā ar LVSADA un arodorganizācijas priekšsēdētāju Marijannu Loginu prot veidot sociālo dialogu.
Pasākumu kuplināja un svētku noskaņu radīja Valmieras kultūras centra sieviešu koris ,,Jumara" un Tautas deju ansamblis ,,Dzintariņš".
Sīkāku informāciju par pasākumu varēs skatīt televīzijas kanālā LTV 7,   2014.gada 11.janvārī  plkst. 10.10 raidījumā ,,Attīstības kods" ar atkārtojumu 17.janvārī ( rīta pusē), vai internetā - www.zinas.lv.

 

VSAC,,Latgale" filiāles,,Litene" arodorganizācijas priekšsēdētāja M.Logina.

Galerija>>