Informācija presei

VSAC „Latgale” direktore Mārīte Grigāne, kopā ar filiāles „Kalupe” vadītāju Regīnu Juhņeviču, filiāles „Mēmele” vadītāju Olgu Jalovčuku un filiāles „Litene” vadītāju Jāni Kļaviņu, septembra sākumā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Franciju.

Komandējuma laikā tika apmeklētas 7 iestādes, kurās sniedz sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar veselības problēmām: centru grūti apmācāmiem bērniem, grupu dzīvokļus, kuros dzīvo cilvēki ar intelektuāliem traucējumiem un vecu cilvēku aprūpes centru.

Francijā cilvēkam ir ļoti liela vērtība, kas atspoguļojas arī sociālās aprūpes institūcijās. Liels uzsvars tiek likts uz katras personas individuālajām spējām un to maksimālu pielietošanu. Taču neskatoties uz individuālo pieeju, vienkopus uzturas cilvēki ar dažāda rakstura problēmām.

Francijā apmeklētajās iestādēs  notiek individuāls darbs ar šajos centros dzīvojošajiem cilvēkiem – klienti ir sadalīti nelielās grupiņās un ar tiem strādā vairāki sociālie darbinieki. Šiem cilvēkiem tiek mācītas dažādas dzīvē vajadzīgas prasmes, lai vēlāk tās varētu pielietot ārpus aprūpes iestādes. Kā piemēru var minēt komandējuma laikā apmeklētās kafejnīcas, kurās strādā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Kafejnīcās šie cilvēki veic viņiem uzticētos amatus, kas ir, pavāra palīgs un oficiants. Jāmin, ka sabiedrība labprāt pieņem šādus cilvēkus.

VSAC „Latgale” pārstāvji piedalījās Francijas pirmā angāra „Le hangar du trocoeur” atklāšanā. Šis angārs paredzēts citiem nevajadzīgu mantu atjaunošanai un glabāšanai. Šo angāru atklāja organizācija ar nosaukumu „AIMA”, kura sniedz palīdzību nelaimē nokļuvušām personām, piedāvājot tām mēbeles, sadzīves priekšmetus un citas lietas, kuras ir pieejamas šai organizācijai. Šī organizācija sniedz humāno palīdzību arī Latvijas iestādēm. Šajā gadā arī VSAC „Latgale” ir saņēmusi dažādas noderīgas lietas no šīs organizācijas.

Vairāk informācijas par angāra atklāšanu pieejama šeit:http://aima.over-blog.com/2014/09/l-inauguration-du-hangar-du-trocoeur-recyclerie-creee-par-aima-a-came.html

 VSAC „Latgale”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Māra Sirsniņa