Jaunumi
 

UZMANĪBU !

Ņemot vērā nekontrolētu COVID 19 infekcijas izplatību valstī, klientu apmeklējumi valsts sociālās aprūpes centrā “Latgale” ir apturēti līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.

Pienesumi (preces oriģināliepakojumā, ievietota zīmīte ar klienta vārdu, uzvārdu) klientiem tiek pieņemti, atstājot pie apsardzes dežuranta.

Sazinoties ar filiāles darbiniekiem, ar tuvinieku ir iespējama saruna pa telefonu vai videozvanā.

Jautājumu gadījumā, lūgums vērsties pie filiāles vadītāja vai Sociālās nodaļas vadītāja.