Covid19 Jaunumi

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā ar 11.10.2021, 4., 9., 10., 24., 25., 26., 70.4., 329., 335. un 336. punktā noteiktajam, Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” (turpmāk – Centrs) darbiniekiem, tiek noteikts:

  1. No 12.10.2021.-15.11.2021. darba pienākumus var veikt darbinieki ar vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par negatīvu testu.
  2. No 16.11.2021. savus darba pienākumus var veikt darbinieki tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu.
  3. Darbinieki, kas nevar uzrādīt 1. un 2.punktā minētos dokumentus, pie darba pienākumu veikšanas netiek pielaisti.

Mēs aicinām katru darbinieku, kurš šobrīd vēl nav vakcinējies, pieņemt lēmumu vakcinēties, jo katrs darbinieks ir svarīgs! Paldies visiem tiem darbiniekiem, kuri ir vakcinējušies, pasargājot gan klientus, gan kolēģus!