Informācija presei Jaunumi

Labsajūtas un laimes sajūta rodas ķermenī. Neskatoties uz katra cilvēka atšķirīgo izpratni par laimi un labsajūtu, ievērojot veselīgu dzīvesveidu, veltot pietiekami daudz laika aktivitātēm un atpūtai, kas rada prieku, arī organisma darbība būs līdzsvarota/ normāla un pašsajūta laba.

Kā mūsu klientiem, dzīvojot Centrā, justies labāk un veicināt laimes sajūtas veidošanos?

Lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar sniegto pakalpojumu un iegūtu informāciju par pakalpojuma pilnveidošanai nepieciešamajiem pasākumiem, Centra filiālēs katru gadu tiek veikta klientu un klientu tuvinieku anketēšana.

Vērtējot klientu anketēšanas rezultātus, jāsaprot, ka pilnībā apmierinātu klientu iespējamība ir neliela. Klienti ir dažādi - atšķiras gan intelektuālās attīstības traucējumu pakāpes, gan psihisko saslimšanu traucējumu smagums, gan arī pašu cilvēku raksturi un spēja sniegt atbildes.

2020. gadā  anketēšanā piedalījās 50% no Centrā dzīvojošiem klientiem. Anketā bija iekļauti jautājumi vieglā un saprotamā valodā par sadzīves apstākļiem, apmierinātību ar pasniegto ēdienu, apģērbu un apaviem, brīvā laika pavadīšanas iespējām, personāla attieksmi u.c.

Apkopojot anketēšanas rezultātus, redzams, ka kopumā Centra filiālēs klienti ir apmierināti ar sadzīves apstākļiem (93-100%). Sadzīves apstākļi nepārtraukti tiek uzlaboti - veikti kosmētiskie remonti klientu istabiņās un koplietošanas telpās, klientu istabas tiek personalizētas un radīts mājīgums. Arī klientu apmierinātība ar izsniegto apģērbu un apaviem, kā arī pasniegto ēdienu ir liela, jo 95-100% aptaujāto klientu visās filiālēs atbildējuši apstiprinoši. Klientiem tiek skaidrots jautājums par veselīgu uzturu, kas tiek nodrošināta filiālēs sastādītajās ēdienkartēs, kā arī visās filiālēs ir nodrošināta iespēja gatavot sev vēlamus ēdienus mācību virtuvītēs. Arī aptaujas dati uzrāda, ka mācību virtuvītes nodarbības ir vienas no populārākajām. Brīvais laiks ikdienā tiek pavadīts zīmējot, sportojot, darbojoties pašdarbībā, mācoties rokdarbus un kokapstrādi, strādājot ar mālu un dārza darbus u.c. Par galveno motivāciju, lai apmeklētu nodarbības visās filiālēs klienti minējuši atbildi, ka tajās labi pavada laiku. Klienti visumā ir apmierināti ar saviem istabas biedriem, ar iespēju sazināties ar savu ģimeni vai draugiem, kā arī saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Lielākais vairums klientu (93-100%) norādījuši, ka, dzīvojot Centrā, jūtās kā mājās.

Šis novērtējums ir vislielākā balva Centra darbiniekiem, kuri ikdienā cenšas radīt klientiem mājas sajūtu un apmierinātību kopumā. Kopējais klientu un klientu tuvinieku novērtējums par Centrā sniegtajiem pakalpojumiem ir tuvu maksimālajam punktu skaitam, kas ir ļoti labs rezultāts. Aptaujas anketas noslēgumā klienti izteica novēlējumus darbiniekiem: būt tādiem, kā līdz šim, vēlēja spēku, izturību, veselību, naudu, veiksmi turpmākajā darbā, būt tikpat atsaucīgiem!

Klientu un viņu tuvinieku līdzdalība Centra dzīvē bieži ir kā pozitīvu pārmaiņu katalizators, kas sekmē klientiem sniegtā pakalpojuma kvalitātes pilnveidi. Ņemot vērā aptaujā paustās vēlmes, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi filiālē ‘Kalupe’’, izveidotas jaunas nodarbību telpas filiālē ‘’Krastiņi’’, kā arī daudzas citas ‘’mazas” lietas sadzīves apstākļu un saturīga brīvā laika pavadīšanas uzlabošanai.

Centra darbinieku darbs ikdienā sevī ietver gan pozitīvus momentus, gan arī kritiku - racionāla to izvērtēšana un ņemšana vērā pakalpojuma uzlabošanas procesos, ļauj darbus darīt labāk.