Covid19

Atbilstoši  Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējumam[1] Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs augsta Covid-19 saslimstība un mirstība novērota ilgstošās aprūpes iestādēs, kas rada nopietnas problēmas infekcijas profilaksei un kontrolei.

Saistībā ar minēto Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir norādījis, ka ir ļoti svarīgi spēt ātri identificēt, novērtēt un kontrolēt Covid-19 uzliesmojumus iestādēs, lai aizsargātu sabiedrības daļu ar augstu inficēšanās un masveida saslimšanas risku.

Tādējādi, arvien saglabājoties augstam inficēšanās riskam valsts sociālās aprūpes centrā “Latgale” (turpmāk -VSAC “Latgale”), atsevišķi ierobežojumi saglabāti arī šobrīd, tajā skaitā arī attiecībā uz VSAC “Latgale” filiāļu klientu tuvinieku apmeklējumiem.

Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot VSAC “Latgale” noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības, var tikt organizēta tikai tad, ja:

  1. tuviniekam nav noteikta izolācija, tuvinieks nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi  un elpceļu infekcijas slimības pazīmju;
  2. tuvinieks 10 dienu laikā nav uzturējies SPKC mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0,
  3. tikšanās notiek telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi) vai ārtelpās [2];
  4. tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, individuālo aizsardzības līdzekļu  (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, roku dezinficēšana;
  5. tikšanās laiks iepriekš ir saskaņots ar administrāciju (aicinām saziņai izmantot VSAC “Latgale”  mājas lapā pieejamos tālruņa numurus);

Litene

+371 64497630
litene [at] vsaclatgale.gov.lv

Krastiņi

+371 65183673
krastini [at] vsaclatgale.gov.lv

Kalkūni

+371 65410869
kalkuni [at] vsaclatgale.gov.lv

Mēmele

+371 65183671
memele [at] vsaclatgale.gov.lv

Kalupe

+371 65410774
kalupe [at] vsaclatgale.gov.lv

     6. apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot VSAC “Latgale” noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 savus tuviniekus un citus VSAC “Latgale” klientus, kā arī darbiniekus. 

!  Vēršam uzmanību, ka, ja SAC ir noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšana  tiek  pārtraukta.