Covid19 Jaunumi

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējumu[1] Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs augsta Covid-19 saslimstība un mirstība novērota ilgstošās aprūpes iestādēs, kas rada nopietnas problēmas infekcijas profilaksei un kontrolei šādās iestādēs. Saistībā ar minēto Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir norādījis, ka ir ļoti svarīgi spēt ātri identificēt, novērtēt un kontrolēt Covid-19 uzliesmojumus institūcijās, lai aizsargātu sabiedrības daļu ar augstu inficēšanās un masveida saslimšanas risku.

Vienlaikus Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits kopš jūlija vidus pieaug, katru nedēļu jauni gadījumi ir vidēji par 30% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Saslimstības pieauguma tendenci nosaka daudz infekciozākā SARS-CoV-2 Delta celma izplatība, kas kopš augusta vidus sasniedz gandrīz 100% no visiem jaunajiem Covid-19 gadījumiem.

Tādējādi, ievērojot augsto inficēšanās risku institūcijās, atsevišķi ierobežojumi saglabāti arī šobrīd, tajā skaitā arī attiecībā uz ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (SAC) klientu tuvinieku apmeklējumiem.

Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot institūcijā noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības, var tikt organizēta tikai tad, ja:

  1. tuvinieks ir vakcinējies un var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
  2. tikšanos var organizēt ārtelpās[2] vai īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi);
  3. tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, maskas, roku dezinficēšana;
  4. tikšanās laiks iepriekš ir saskaņots ar attiecīgās filiāles vadītāju (skat. Mājas lapā sadaļā “Kontakti” https://www.vsaclatgale.gov.lv/lv/darbinieki?title=&items_per_page=20&employee_telephone_number=&employee_email=&page=1 ) , informējot, ka tā ir atļauta tikai tuviniekam, kurš var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī, ja  tuvinieks  10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0, nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi ;
  5. apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā;
  6. apmeklējuma laikā gan klientam, gan tuviniekam jānodrošina individuālo aizsardzības līdzekļu (maskas) un dezinfekcijas līdzekļu lietošana (ja tikšanās tiek organizēta īpaši aprīkotā apmeklējumu telpā, kur iespējams sarunāties caur stiklu pa telefonu vai izmantojot citus tehniskus risinājumus, individuālie aizsardzības līdzekļi nav jālieto).

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus. 


[1] ECDC. Surveillance of COVID-19 at long-term care facilities in the EU/EEA. Technical Report. – 19 May 2020: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf.

[2] Labvēlīgos laika apstākļos tikšanos vēlams organizēt institūcijas teritorijā (p., dārzā, lapenē).