Deinstitucionalizācija
Grupu dzīvokļos

5. septembrī DI projekta ietvaros no VSAC ,,Latgale” filiāles ,, Litene” iemītnieks Maksims Aleksejevs 🙎‍♂️🙎‍♂️🙎‍♂️uzsāk patstāvīgu dzīvi savas jaunās mājas - Grupu dzīvokļi ,,Ozoli” Madonas novadā. Lai sapņi piepildās jaunajā mājvietā.