Jaunumi
Poniji

VSAC “Latgale” 2022.gada 9.septembrī plkstn.13.00 rīko dzīvās kustamās mantas (poniju)  rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nosacītā cena – EUR 780,00, izsoles solis – EUR 10,00.

Dzīvo kustamo mantu  var apskatīt darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst 15.00 (pārtraukums no 12.00 līdz 12.30) klātienē, VSAC “Latgale” filiāle „Litene”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, iepriekš saskaņojot laiku ar filiāles “Litene” vadītāju Jāni Kļaviņu, e-pasts: litene@vsaclatgale.gov.lv, tālrunis 26596828.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2022.gada 9.septembrim plkst.12.00 nosūtot pieteikumu dalībai izsolē pa pastu uz adresi VSAC “Latgale”, filiāle „Litene”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, vai nodod personīgi VSAC “Latgale” filiāles “Litene” lietvedībā, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst 15.00 (pārtraukums no 12.00 līdz 12.30).

Izsoles norises vieta: VSAC “Latgale” filiāle „Litene”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, administratīvā ēkā.