Deinstitucionalizācija
Logo ESF

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros norisinās apmācības valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) “Latgale” filiāles “Litene” darbiniekiem par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Apmācības vada biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” un biedrības “Papardes zieds” speciālisti. Apmācību mērķis ir sniegt valsts sociālās aprūpes centra darbiniekiem papildus zināšanas, lai veiksmīgāk sagatavotu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem dzīvei sabiedrībā. Apmācību saturā iekļauti jautājumi gan par cilvēkam nepieciešamo atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanā, nodarbinātību, vides pielāgošanu, gan par seksualitātes un reproduktīvās veselības jautājumiem.

Vairāk informācijas pielikumā.

Pielikumā arī karte ar Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību plānotajiem pakalpojumiem pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Vairāk par Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektu “Vidzeme ieļauj”: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj un projekta Facebook lapā: https://www.facebook.com/vidzemeieklauj