Deinstitucionalizācija
DI klienti
esf_latgales_plan_reg

Vairāku gadu garumā institūcijas sociālā darba speciālisti ir aktīvi strādājuši ar klientiem, kuri izteikuši vēlmi dzīvot patstāvīgi ārpus institūcijas, mācot dažādas patstāvīgai dzīvei noderīgas prasmes. Arī šogad Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” pirmie klienti uzsāka patstāvīgo dzīvi grupu dzīvokļos.

Filiāles “Kalupe” Pusceļa mājas klients Artūrs 2022. gada 31. janvārī, kā arī  Genute 1. februārī  – DI projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros pārcēlās uz grupu mājām Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Valkas komiteja un  Daugavpils pašvaldības grupu dzīvokļiem.

Filiāles “Litene” klienti Igors, Marina, Tatjana 2022. gada 8. februārī – DI projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros pārcēlās uz grupu māju “Grupu māja”, Doktorāts, Tirza, Gulbenes novadā.

Esam gandarīti par paveikto darbu un vēlam mūsu klientiem izdošanos, izturību un labu veselību!