Informācija presei

2013.gada septembra beigās man bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā – seminārā Austrijā.

Semināra laikā iepazinos ar darba organizāciju – profesionālās attīstības un veselības pamatiem, komandas darbu Austrijas sociālajās aprūpes iestādēs, komandas darbu, konkurētspējīga aprūpes pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanu,aprūpes psiholoģiskajiem aspektiem, izdegšanas sindroma mazināšanu aprūpes darba veicējiem.

Austrijā tāpat kā Latvijā ir sociālās aprūpes iestādes pieaugušām personām un bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, invalīdiem, veciem cilvēkiem, vardarbībā cietušām personām. Ļoti populāra ir aprūpe mājās. Visos centros klientiem tiek nodrošināti apstākļi, kas ir maksimāli pietuvināti dzīvei mājas apstākļos.

Laika periodā, ko pavadījām Austrijā, apmeklējām divas ( 2 ) sociālās aprūpes iestādes : vienu – Zalcburgā, otru – Vīnē. Semināra laikā iepazinos ar sociālo aprūpes centru izvietojumu, iekārtojumu, klientu dzīves un sadzīves apstākļiem. Semināra dalībnieki saņēma informāciju par darbinieku algām, sociālajām garantijām, darba laiku, darbinieku skaitu iestādēs pie dažādas kopjamības pakāpes klientiem.

Austrijā darbojas ļoti daudz aprūpes centru. Valsts politikas pamatā ir konkurētspējīga un kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas nodrošināšana klientiem. Pie lielajiem aprūpes centriem atrodas arī klīnikas, kur pakalpojumus saņem centru klienti, kā arī pilsētu iedzīvotāji( par samaksu).

Galvenais uzdevums – palīdzēt visiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā, kāda ir problēma, bet pakalpojuma veids – visaptverošs – no konsultācijas līdz pat pilnai aprūpei sociālās aprūpes iestādē vai slimnīcā ( klīnikā ). Aprūpi no iestāšanās brīža līdz pat pēdējam brīdim veic vieni un tie paši darbinieki, lai neciestu klients( īpaši pie garīga rakstura traucējumiem).

Aprūpes centri cieši sadarbojas ar klīnikām, citām aprūpes iestādēm, slimokasi,, klientu piederīgajiem, bet galvenais ir darbs centros, sapratne uz uz vietas + kontakti uz ārieni.

Sociālo aprūpes centru darbu pārrauga veselības dienesti un māju pārraudzības dienesti( līdzīgi Latvijas Veselības un Labklājības Ministrijām).

Sociālo pakalpojumu sniedzējiem tiek nodrošinātas tādas algas, lai darbinieki būtu motivēti strādāt šajā jomā,

Semināra laikā es ieguvu daudz informācijas,ko sniedza sociālie darbinieki iestādēs, kā arī K. Vindinga k – gs, bet semināra beigās saņēmu sertifikātu ,,Austrijas sociālā politika – ieskats Austrijas sociālo iestāžu darbībā”, ko parakstījuši projekta vadītāji : no Latvijas puses – Dz. Eglīte, bet no Austrijas puses – dr.Karls Vindings ( Latvijas goda konsuls Austrijā).

GALERIJA

VSAC,,Latgale” filiāles ,,Litene”
arodorganizācijas priekšsēdētāja
Marijanna Logina.