VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi”” , projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/025 Drukāt E-pasts:
Ceturtdienā, 13 Jūnijs 2019 12:27

Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” informē, ka veiksmīgi ir noslēgusies projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi””, Nr.4.2.1.2/17/I/025 realizācija.

Projekta ietvaros ir veikti visi plānotie darbi:

1)                  Nesiltināto ārsienu siltināšana  un logu aiļu siltināšana.

2)                  Cokola siltināšana, izveidojot hidroizolāciju, apmales atjaunošana.

3)                  Bēniņu pārseguma siltināšana un pārvietošanās laipu izveidošana.

4)                  Logu nomaiņa.

5)                  Ārdurvju nomaiņu.

6)                  Jumta pārseguma nomaiņa– bojāto jumta koka konstrukciju nomaiņa, spāru pagarināšana, pretkondensāta plēves ierīkošana un jumta seguma nomaiņa ar jaunu profilētā skārda jumta segumu.

Kopējā projekta summa ir 406 795.67 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 404 365.33 EUR, neattiecināmās 2 430.34 EUR. ERAF finansējums projekta realizācijai ir 343 710.53 EUR, un tie ir 85% no attiecināmām izmaksām.

Projekta realizācija tika uzsākta 2018.gada 2.oktobrī un noslēdzās 2019.gada 13.jūnijā.

Rezultātā filiālē dzīvojošie klienti ir ieguvuši ne tikai pievilcīgu un vizuāli skaistu dzīvojamo ēku, bet arī iespēju telpās nodrošināt konfortablu klimatu. Savukārt no finansējuma izlietojuma viedokļa filiāles uzturēšanai būs iespēja samazināt izdevumus apkurei.

Filiālē “Krastiņi” dzīvo 100 personas I un II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem.

Paldies visai projekta komandai, kas nodrošināja veiksmīgu projekta realizāciju!

Projekta vadītājs Laimonis Klimovičs
2019.gada 13.jūnijā