Valsts budžeta izdevumi Drukāt

2020.gads

Pamatbudžeta tāme 2020. gadam v4

Valsts budžeta izpilde 2020. gada 9 mēnešos

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

2019.gads

Valsts budžeta izpilde 2019. gada 12 mēnešos

Valsts budžeta izdevumu izpilde 2019. gada 12 mēnešos

Pamatbudžeta tāme 2019. gadam V8

Ziedojumu tāme 2019. gadam V2

VSAC "Latgale" 2019. gada finansējums

Filiāles "Krastiņi" ēkas energofektivitātes paaugstināšanas pasākumu tāme

Tāme V2 64.07 (ELGF) programmai

2018.gads

Pamatbudžeta izpilde 2018. gadā

Ziedojumu izlietojums 2018. gadā

2018. gada pamatbudžeta tāme V6

Ziedojumu tāme 2018. gadam V8

2018. gada rezultatīvie rādītāji

Tāme 65.07 (ELFLA) programmai V2

Tāme 64.07 (ELGF) programmai V3

Darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumu tāme V2

Tāme 62.07.00 (ERAF) programmai

2017.gads

Pamatbudžeta izpilde 2017. gada 12 mēnešos

Pamatbudžeta tāme 2017. gadam V4

Ziedojumu tāme 2017. gadam V4

2017. gada pamatbudžeta izmaiņas

Darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumu tāme V2

Ziedojumu izlietojums 2017. gadā

2016.gads

VSAC "Latgale" pamatbudžeta izpilde 2016. gada 12 mēnešos

Darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumu tāme V2

Valsts pamatbudžeta izpilde 2016.gada 3. ceturksnī

Tāme 65.07 (ELFLA) programmai

Tāme 64.07 (ELGF) programmai

Pamatbudžeta tāme 2016. gadam V6

Ziedojumu tāme  V3

2015. gads

Ziedojumu tāme V3

Saņemtie ziedojumi un izlietoto ziedojumu atskaite par 2015.gadu

Darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumu tāme

Pamatbudžeta izlietojums 2015. gadā

Amata vietu sadalījums pa filiālēm un atlīdzība 2015.gadā

Amata vietu skaits institūcijā

VSAC "Latgale" 2015.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs

VSAC "Latgale " pamatbudžeta tāme 2015. gadam V4

Filiāles "Kalupe" Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta īstenošanas tāme V2

Klientu vietu skaits pa VSAC "Latgale" filiālēm

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu tāme par 2015. gadu

2014.gads

Pārskats par VSAC "Latgale" budžeta izlietojumu 2014.gada 12 mēnešos

VSAC "Latgale" ziedojumu izlietojums 2014. gadā

VSAC "Latgale" valsts pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpilde 2014. gada 9 mēnešos

VSAC "Latgale" Valsts pamatbudžeta resursu un izdevumu plāns  2014.gada 9 mēnešos

VSAC "Latgale " pamatbudžeta tāme 2014. gadam versija Nr.5

VSAC "Latgale" klientu vietu skaits filiālēs no 01.10.2014

ESF projekta tāme 2014.gadam versija Nr.3

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu tāme par 2014. gadu  

2013. gads

VSAC "Latgale" ziedojumu izlietojums 2013.gadā

Ziedojumu tāme 2013.gadam, versija Nr 8

VSAC Latgale finansēšanas tāme Versija Nr. 7

VSAC Latgale budžeta izpilde 12 mēnešos

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem versija Nr.3

VSAC "Latgale" klientu vietu skaits filiālēs no 01.01.2014

2012. gads

Lejuplādēt šo failu (tame_2012v4_budzeta izdevumi.pdf) Valsts budžeta izdevumi VSAC Latgale 2012. gadā

LAST_UPDATED2