VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Vajag tikai: labu domāt,; labu darīt, labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot un labu ņemt. Labi būs.

Velta Toma
XXII Integratīvais mākslas festivāls „Nāc līdzās” Drukāt E-pasts:

XXII Integratīvais mākslas festivāls „Nāc līdzās”

2019.gada 11.aprīlī Fonds „Nāc līdzās!”, sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras namu „Vārpa” un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centru „Jaunība” rīkoja XXII Integratīvo mākslas festivālu „Nāc līdzās Latgalē!”

Šī festivāla  moto ir „Latvija pēc 100”. Vadoties pēc moto mēs kopā ar filiāles klientiem nolēmām strādāt pie nākotnes dejas „Roboti”, ko arī izteicām savā dejas saturā un vadmotīvā: „Mēs redzam Latviju jaunā ampluā un iesakām sākt gatavoties starpplanetāram lidojumam uz skaistāko zvaigznāju „Latvija pēc 100.”  Uz VSAC „Latgale” filiāles „Kalkūni”jumta tiks izveidota observatorija, kur mūsu „roboti” vēros,  slavinās zaļo, tīro, ar saldūdeni bagātāko zvaigznāju „Latviju” , rakstīs dzeju, nodos viens otram savas domas un tās uztvers. Un arī es, tu, mēs – iededzies un saproti, ka nav nevienas labākas valsts! Iededzies un mīli  Latviju – Latviju tagad, „Latviju pēc 100”. Mūsu filiāles deju kolektīvs „Enerģija”, izmantojot robotizētus dejas tēlus, centās parādīt „Latvijas pēc 100” izaugsmi. Klienti, kultūras pasākuma organizatores un mūzikas terapeita vadībā pasākumam gatavojās ļoti atbildīgi. Katrā mēģinājumā rūpīgi piestrādāja pie katras roku, soļu kustības. Spriežot pēc klientu muzikālajām spējām, ritma izjūtas, rakstura, tas viņiem nedevās viegli, taču viņi sakoncentrējās, lai caur deju „Roboti” radoši izteiktu festivāla domu. Lai izteiksmīgāks būtu robota tēls, tika darināti arī atbilstoši kostīmi. Pie tiem daudz piestrādāja filiāles šuvēja Jeļena Bogdane un interešu pulciņa audzinātāja Jeļena Sidorenko, kā arī citi darbnieki. Mūsu dejotāji savu uzvedumu paveica labi, kaut gan viņu uztraukums vēl bija jūtams ilgi. Mēs gribam pateikt viņiem „Malači”, jo pēc mūsu domām, nevienlīdzīgā konkurencē, viņi izskatījās brinišķīgi. Gribētos, lai šis pasākums, kurš, nes nosaukumu „festivāls”, tiktu organizēts atbilstoši tā statusam, būtu zināma grupa, kurā jāuzstājas, kā arī vērtējums būtu atbilstošs klientu attīstības līmeņiem. Paldies mūsu līdzjutējiem par atbalstu, par saldajām dāvanām mūsu dejotājiem.