VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Vajag tikai: labu domāt,; labu darīt, labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot un labu ņemt. Labi būs.

Velta Toma
Dzejas dienas Mēmelē Drukāt E-pasts:

Dzejas dienu pasākums “Latvijai  100” VSAC  “Latgale” filiālē “Mēmele”

7. septembra rīts mūs sagaidīja ar siltu, spožu sauli un rasas pērlēm rotātu zāli. Šajā skaistajā Latvijas rudens dienā  VSAC “Latgale”filiālē “Mēmele” notika dzejas dienas pasākums, kas veltīts Latvijas simtgadei. Pasākumā pulcējās skaisti saposušies klienti un darbinieki. Viesos bija ieradusies dziesminiece Inga Krauze, kura visus priecēja ar ģitāras spēli un savām sacerētām dziesmām, kā arī dzejniece Ināra Vilne un humorists  Guntis Gailītis. Kopā ar viņiem mēs varējām izdzīvot bērnības mirkļus un pasmieties par mums pašiem – latviešiem Latvijā. Saulainā rudens diena, neformālā gaisotne radīja neatkārtojamas izjūtas, liekot mums smaidīt un ļaujoties mirklim – baudīt .

Pasākumā ne tikai viesi skandēja dzejas vārsmas, arī filiāles iemītnieki bija sagatavojuši dzeju veltītu Latvijai. Dzeju lasīja Andrejs Šaķis, Anita Isoda, Līga Kursīte, Līga Kamkovska. Arūns Barzinskis nolasīja paša sacērētu dzejoli “Latvijai”


Arūns Barzinskis

Latvijai

Ak,  Latvija, zemīte mana,

Vai tev posta un bēdu nebūtu gana,

Kā Lāčplēši celsies ikkatrs,

Lai Latvija brīva zaļo un zied,

Lai latviešu meitenes svētkos mums dzied,

Lai nebūtu svešumā jāaiziet,

Un savas sirdis Latvijai nevērsim ciet,

Lai Kangari plosās un steigā tie projām iet

Un Latvija mūžīgi zaļo un zied,

Lai darba tikums mums visiem tiek,

Darba dziesmas , lai visi dzied.

Kangari, jums mutes ir jātur ciet!