VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]VSAC “Latgale” filiāļu klientu pašdarbības festivāls Drukāt E-pasts:

Šogad filiāļu klientu pašdarbības festivālu rīkoja Kalupes filiāle. Pasākums notika 2018. gada 26. jūlijā, Annas dienā- saimnieču dienā . Iebraucot filiālē, mūs sagaidīja skaisti tērpti  filiāles Kalupe klienti, un pasākumam saposts pagalms, kurš izskatījās kā īsta lauku sēta. Tur netrūka, ne zedeņu žodziņa, ne siena ķīpu, ne pūra lādes, ne saposta pagalma.  Pēc nelielas atpūtas, pēc garā ceļa un neliela cienasta, pasākums varēja sākties. Saimniece Anna ar savu meitu teatralizēti izspēlēja – saimnieču –Annas dienas pasākuma scenāriju caur visu filiāļu priekšnesumiem. Katra filiāle bija sagatavojusi gan rokdarbu izstādi, gan skaistus priekšnesumus. Viņi izdejoja , izdziedāja , izrunāja latviešu tautas dejas, tautas dziesmas , izspēlēja nelielus skečus. Visas filiāles saņēma pateicības rakstus par piedalīšanos pašdarbības festivālā,  pēc tam mājas saimniece Anna visus aicināja uz  sagatavotajām pusdienām, pēc maltītes visi jautrā noskaņojumā uzdejoja, apskatīja rokdarbu izstādi. Piekusuši, bet laimīgi par satiktiem draugiem, par paveikto viesi izklīda, jo katram priekšā tāls ceļš līdz mājām.