VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Vajag tikai: labu domāt,; labu darīt, labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot un labu ņemt. Labi būs.

Velta Toma
Baltā galdauta svētki filiālē “Litene” Drukāt E-pasts:

4.maijs – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena – diena, kad kopā ar saviem tuvajiem svinam baltā galdauta svētkus. 1990.gada 4.maijā Latvijas PSR augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Tā bija diena, kad izvēlējāmies brīvību, pateicām par -  grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos, par-  mūsu draugiem no visas pasaules, par-  brīvai informācijai. Šie svētki ir veids kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu.

“Tā dabas rotaļa ar sauli,
Kur esmu sakne, esmu grauds,
Starp tūkstoš dzīvībām man arī,
Kur himnu zemei dziedāt ļauts”.

(K.Apškrūma)

Litenes aprūpes centrā šie svētki notika lielajā zālē, kas bija izrotāta Latvijas karoga krāsās un kā kopā būšanas simbols bija baltā galdauta klāts galds. Pasākums iesākās ar  Latvijas valsts himnas “Dievs, svētī, Latviju!” dziedāšanu. Kā nelielu sveicienu svētkos pasākuma apmeklētāji noskatījās smilšu kino “Iezīmē Latviju sirdī!”.  Par godu šiem svētkiem aprūpes centra ansambļa dalībnieki interešu pulciņa audzinātājas I.Golovačas vadībā sagatavoja dziesmu un dzejas koncertu. Tika dziedātas vairākas dziesmas par sauli un Latviju. Ansamblis nodziedāja arī visiem iemīļoto dziesmu “Pededzes krasti”.  Pededze – tā ir sestā garākā upe Latvijā, kas tek cauri Litenes pagastam. Koncerta noslēgumā visi vienojāmies kopdziesmā “Pie dieviņa gari galdi”. Daudzi klienti ar asarām acīs pateicās par ļoti emocionālo pasākumu. Pēc koncerta katram klientam tika gabaliņš no svētku kliņģera.

Uz kopīgā galda klāšanu un svinēšanu  lasītavā šoreiz tika aicināti klienti - ansambļa dalībnieki un viņu draugi.  Cienājāmies ar sarūpēto cienastu un tēju. Kopīgi pārrunājām par senām tradīcijām un notikumiem, kas bija saistīti ar Latvijas neatkarības atjaunošanas notikumiem, padziedājām dziesmas un fotografējāmies. Pēc tam klienti lielajā zālē varēja padancot pie latviešu mūzikas. Foto >>>