VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]Baltā galdauta svētki filiālē “Lubāna” Drukāt E-pasts:

3.maijā filiālē “Lubāna” notika Baltā galdauta svētki, kuros piedalījās visi klienti un lielākā daļa darbinieku. Svētki sākās ar sirsnīgu Dievkalpojumu, ko vadīja ev.lut.draudzes mācītājs R.Bikše. Dievkalpojuma noslēgumā visi kopīgi nodziedāja Latvijas valsts himnu.
Turpinājumā klienti, darbinieki un baznīcas pārstāvji pie balti klātajiem galdiem, kas bija noformēti ar tautiskajām jostām un pavasara ziediem cienājās ar pašu gatavoto zāļu tēju, dažādiem ievārījumiem un pašceptu baltmaizi. Ar lielu aizrautību visi klātesošie iesaistījās spēlē “Latvija”. Bija tik interesanti, sirsnīgi un skaisti, ka pasākumu gribējās turpināt vēl un vēl.

 Sociālā sektora vadītāja D.Valaine