VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Vajag tikai: labu domāt,; labu darīt, labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot un labu ņemt. Labi būs.

Velta Toma
Latgales Balsis Drukāt E-pasts:

24.novembrī Neretas kultūras namā izskanēja pirmais VSAC “Latgale” rīkotais sadziedāšanās pasākums “Latgales balsis” 2017, tajā piedalījās centra klienti no visām sešām filiālēm – Mēmeles, Kalupes, Litenes, Kalkūniem, Krastiņiem, Lubānas, viņu skolotāji, interešu pulciņu audzinātāji un sabiedrībā pazīstami mūziķi. Šī pasākuma ideja tika patapināta no sadarbības partneriem Lietuvā, kur Skemu sociālā aprūpes centra kolēģi jau daudzus gadus rīko līdzīgu pasākumu ar nosaukumu “Dziedi ar zvaigzni”.

Kā pasākuma uzrunā teica VSAC “Latgale” direktore Mārīte Grigāne - šis pasākums tika organizēts pirmo reizi, bet ne pēdējo, jo nākamgad mēs atkal pulcēsimies kopā, lai kvalitatīvi  pavadītu brīvo laiku, lai papildinātu zināšanas mūzikā un skatuves mākslā, lai attīstītu un pilnveidotu savus talantus un prasmes, lai veicinātu klientu integrāciju sabiedrībā, lai veidotu jaunu draudzību, sadarbību, kontaktus un daudzas citas sirdij tīkamas lietas. Pasākums noritēja ļoti pozitīvā gaisotnē, priekšnesumi bija  pārdomāti un skaisti sagatavoti, izraisītās emocijas klātesošos aizkustināja līdz asarām. Pasākuma noslēgumā skanēja kopdziesma “Mana dziesma”, kuras vārdi aicina – tie ir vārdi no manas tautas un dziesma man arī no tās un es zinu neviens manā vietā to nedziedās”. Tas liecina, ka , ja mēs ejam un darām tad viss ir iespējams. Arī šis pasākums ir apliecinājums tam , ka komandā ir spēks un , ka mēs visi kopā  darot esam spējīgi lielus un skaistus darbus padarīt. Paldies radošajai komandai, paldies māksliniekiem, kas piekrita sadarboties, paldies dalībniekiem, kas pārvarēja bailes, satraukumu un saņēma drosmi kāpt uz lielās skatuves, paldies administrācijas un filiāļu kolektīviem par darbu un uz tikšanos nākamajos svētkos. Attēlu galerija>>

VSAC “Latgale”sabiedrisko attiecību speciāliste

Inta Klimoviča