VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]Ministru kabineta Atzinības raksts VSAC “Latgale” filiāles “Kalupe” sociālās nodaļas vadītājai Valentīnai Melānei Drukāt E-pasts:

2015.gada 10.decembrī VSAC „Latgale” filiālē „Mēmele” Labklājības ministrs  Uldis Augulis pasniedza filiāles „Kalupe” sociālās nodaļas vadītājai Valentīnai Melānei Ministru kabineta  Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu darbā ar personām ar funkcionāla rakstura traucējumiem.

Valentīnas Melānes darba gaitas Kalupes pansionātā aizsākās 1974. gada 18. martā kā medicīnas māsai. Darbs nebija viegls, bet Valentīna prata sadzīvot ar visiem gan jauniem, gan veciem. Viņas enerģija, labsirdība un dzīvesprieks tika novērtēti un Valentīna pakāpās pa karjeras kāpnēm, kļūstot par direktores vietnieci, darbs kļuva grūtāks, atbildīgāks, bet viņu tas nebiedēja. Valentīna ar savu optimismu, labestību saliedēja kolektīvu. Katrs darba gads bija ne tikai raizes un pārdzīvojumi, bet arī daudz labu skaistu un saulainu dienu.

Paralēli darbam viņa uzsāka mācības sociālajā darbā, ieguva bakalaura grādu un sociālā darbinieka kvalifikāciju, beidzot skolu Valentīna tika pārcelta filiālē par sociālās nodaļas vadītāju. Katrs nostrādātais  gads viņai radīja stabilitāti, drošāku redzējumu uz dzīvi, praktiskas iemaņas. Valentīna Melāne savu profesionālā darba mūžu ieguldījusi sociālo pakalpojumu sistēmas attīstībā un ar savu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām sniegusi neatsveramu ieguldījumu personu ar smagiem garīga rakstura traucējumiem rehabilitācijā un integrācijā sabiedrībā.

Visus, filiālē „Kalupe” nostrādātos gadus (gan strādājot par medmāsu, gan – kā sociālās nodaļas vadītāja,Valentīna palīdzējusi klientiem risināt ikdienas problēmas, apgūt pašaprūpes iemaņas un darba prasmes, sniegusi padomus un atbalstījusi nodaļas personālu, sociālā darba speciālistus, veiksmīgi nodrošinot un pilnveidojot klientiem sniegtos sociālos pakalpojumus.

Galerija>>

VSAC „Latgale” kolektīvs  sirsnīgi sveic Valentīnu  Melāni !

 Inta Klimoviča

VSAC „Latgale”

sabiedrisko attiecību speciāliste