VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Vajag tikai: labu domāt,; labu darīt, labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot un labu ņemt. Labi būs.

Velta Toma
18. novembrim veltīts pasākums Mazzalves pagastā Drukāt E-pasts:

14. novembrī Mazzalves pagasta pārvaldes zālē norisinājās svinīgs pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, kurā tika godināti daudzi pagasta iedzīvotāji.

Pasākumu atklāja ar koncertu, kurā savus talantus parādīja Mazzalves pagatsta iedzīvotāji, tai skaitā arī VSAC „Latgale” filiāles „Mēmele” klienti, kuri sniedza muzikālu priekšnesumu par godu Latvijas dzimšanas dienai.

Par apzinīgu darba pienākumu veikšanu atzinības rakstu saņēma filiāles „Mēmele” darbinieces Ilva Upīte, Ligita Eļļuka, Oksana Mihailova, Daina Kuģina un Inta Aleksejeva.

Mēs lepojamies ar saviem darbiniekiem!

VSAC „Latgale”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Māra Sirsniņa