VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]Arodbiedrības ziemassvētki. Drukāt E-pasts:

Ticiet sapnim - tas piepildīsies,
Ceriet uz brīnumu - un tas nāks.
Mīliet! Un pasaule atsmaidīs
pretim daudz sirsnīgāk.
Piedodiet tiem,
kas pāri Jums darījuši.
Uzsmaidiet tiem,
kas Jūs aizmirsuši.
Pasakiet labu vārdu tiem,kas Jūs
nolieguši.
Atveriet durvis tiem, kas savējās
Jūsu priekšā aizvēruši.

2013.gada 19.decembrī VSAC ,,Latgale" filiālē ,,Litene" notika Ziemassvētku pasākums darbiniekiem - arodbiedrības biedriem. Pasākumu atklāja VSAC ,,Latgale" filiāles ,,Litene" arodorganizācijas priekšsēdētāja Marijanna Logina.
Sākumā tika nolasīts Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Valda Kera apsveikums. M.Logina pateicās visiem par darbu gada garumā, novēlēja priecīgus svētkus, kā arī atvērt savas sirdis un pasniegt siltu plaukstu šajā laikā tiem, kuri to pelnījuši kaut reizi dzīvē. Lai šo cilvēku dvēselēs iemājo prieks un sirds staro laimē. Un tikai tad mums būs gandarījums par padarīto un tikai tad mēs būsim gaismas nesēji citu dzīvē.
Uzrunu teica arī filiāles vadītājs Jānis Kļaviņš, kurš pateicās par darbu, novēlēja visiem priecīgus svētkus un laimi jaunajā 2014.gadā.
Pasākumu vadīja Gulbenes novada Beļavas pagasta tautas nama vadītāja Sarmīte Viduce ar saviem atraktīvajiem kolēģiem. Teatralizētajā pasākuma laikā, ko caurstrāvoja humors par ikdienas dzīvi, tika atrasts brīdis, kad tika godināti ilggadējie darbinieki - arodbiedrības biedri, kas nostrādājuši iestādē 15, 20, 25, 30 un vairāk gadus.
Tie bija - Ārija Miča 30g., Anita Matisāne, Ingrīda Žukova, un Silvija Meščerjakova -  20g., Santa Jūga, Anna Bērziņa, Sandra Terentjeva un Līga Sarkane - 15 gadus.
Tika sumināta arī VSAC ,,Latgale" direktore Mārīte Grigāne, kura darbam aprūpes centrā veltījusi 20 darba gadus.
Ziemassvētku pasākumā valdīja sirsnīga atmosfēra, pozitīvas emocijas un humors, ko radīja mākslinieki, iesaistot savās atrakcijās arī klātesošos darbiniekus. Laiks paskrēja nemanot un pasākuma beigās katrs darbinieks - arodbiedrības biedrs saņēma arī nelielu Ziemassvētku dāvaniņu, bet viņu bērniem - saldumu paciņas.
Gada beigas vienmēr ir pārdomu laiks,
Lai Jūs šajā laikā pavada cerība, ticība, mīlestība.
Cerība - labākai nākotnei.
Ticība - izdzīvot, pārvarēt visas grūtības.
Mīlestība - lai tā valda starp mums.

VSAC,,Latgale" filiāles ,,Litene"
arodorganizācijas priekšsēdētāja
M.Logina


Galerija>>>