VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]LVSADA seminārs Stāmerienā Drukāt E-pasts:

 2013.gada 14. un 15. novembrī notika Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības ( LVSADA ) rīkotais pieredzes apmaiņas seminārs sociālās aprūpes darbiniekiem. Seminārā no darba ņēmēju puses piedalījās LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris un biroja darbinieki, LVSADA Valdes pārstāvji, bet darba devējus pārstāvēja VSAC,,Latgale” administrācijas pārstāvji : A.Lapiņa – VSAC,,Latgale” direktores vietniece- administratīvās nodaļas vadītāja, I.Rubina – Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja, kā arī filiāļu ,,Litene”, ,,Mēmele”, ,,Krastiņi” vadītāji.

Pieredzes apmaiņas seminārā piedalījās arī sociālās sfēras darbinieki no filiāles ,,Litene”un arodorganizāciju priekšsēdētāji no citiem reģionālajiem sociālās aprūpes centriem.

Semināra laikā filiāles ,,Litene” arodorganizācijas priekšsēdētāja Marijanna Logina informēja par pieredzes apmaiņas braucienu – semināru Austrijā. Semināra temats ,,Austrijas sociālā politika – ieskats Austrijas sociālo iestāžu darbībā”.

Pēc informācijas par Austrijā pieredzēto, semināra dalībnieki uzsāka diskusijas par sociālo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu klientiem, procentuālajām piemaksām, darba organizatoriskajiem jautājumiem, kā arī par darbinieku rotāciju kolektīvos – kā rezultātā tika secināts, ka rotācija negatīvi ietekmē klientus, kā arī darbiniekus. Austrijā šādu modeli pilnībā neatzīst.

Pārrunāti darba laika organizācijas jautājumi un secināts, ka dienā vismaz vienam sociālajam aprūpētājam vai sociālajam rehabilitētājam vajadzētu strādāt 12 stundu maiņu ( summētais darba laiks).

Administrācijas pārstāvji informēja, ka šāda iespēja pastāvētu, bet ir problēmas ar cilvēkresursiem, trūkst speciālistu sociālās aprūpes jomā.

Kad Latvijā darbojās Pārejas noteikumi, darba devējiem bija tiesības slēgt darba līgumus ar darbiniekiem, kuri vēl mācījās, lai iegūtu attiecīgo kvalifikāciju. Uz doto brīdi to vairs nedrīkst darīt, līdz ar to trūkst speciālistu. Darbiniekiem, kuri mācās un strādā, būtu jāsaņem lielāks Latvijas valdības atbalsts, nevis šādi aizliegumi.

Semināra gaitā tika pārrunāts jautājums par to, vai nevarētu sociālās aprūpes centru nosaukumā atgriezt iepriekšējo nosaukumu, kur bija vārds ,,specializētais”. Tas tikai atbilstu reālajai situācijai. Notika diskusijas arī par medmāsu resertifikāciju.

Diskusijas bija ļoti produktīvas, jo pieredzē dalījās darba devēju pārstāvji no VSAC,,Latgale” un arodorganizāciju priekšsēdētāji no Latgales, Vidzemes un Kurzemes.

Darbs seminārā notika labestīgā un sapratnes pilnā gaisotnē, kā rezultātā secinājums bija – šādi semināri jārīko biežāk, jo tikai visi kopā mēs varam būt stipri, tikai visi kopā mēs varam darīt mūsu dzīvi un darbu kvalitatīvāku un efektīvāku.

Galerija>>>

VSAC ,,Latgale” filiāles ,,Litene”
arodorganizācijas priekšsēdētāja
M.Logina