Noslēgtie nomas līgumi Drukāt

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem"

Noslēgtie nomas līgumi

N.p.k. Nekustamā īpašuma adrese Kadastra Nr. Platība Lietošanas mērķis Nomnieks Nomas maksa (m2/mēn.) Nomas līguma termiņš
1. Komunālā iela 104, Kalkūne, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449 kadastra Nr.4460-004-0585 (robežpunkti 1-2-6-18-19-20) 1,6 ha ražotne SIA “TREVORS” 8% gadā no Zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN 21%; nomas maksa saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinu sastāda 334,58 Eur plus PVN gadā 30.06.2011.- 29.06.2021., līgums Nr. 3.35/87
2.  "Lielmēmele 1", Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133 kadastra Nr. 3266 011 0032 40,66 m2 ēkā ar kadastra Nr. 3266 011 0032 005 Veikala iekārtošanai SIA "Falko 2" par telpu izmantošanu 152,71 Eur bez PVN, par cieto sadzīves atkritumu izvešanu 1,62 Eur bez PVN, par elektroenerģiju norēķinās pēc faktiskā patēriņa 16.05.2007.- 14.05.2015., līguma Nr. 13.5-11/217, reģistrēts LR LM 22.05.2007.


N.p.k. Nekustamā īpašuma adrese Kadastra Nr. Platība Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksa (m2/mēn.) Nomas līguma termiņš
1. Ošupes pamatskola, Rupsala, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830 70 820 020 020 5 ha zemes gabals ar kadastra Nr.7082 002 0020 un skolas ēka ar kadastra Nr.7082 002 0020 001 un palīgēkas ar kadastra Nr.7082 002 0020 002 sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai VSAC "Latgale" filiāles "Lubāna" vajadzībām Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde 355,72 euro/mēn.
Ar 01.05.2010. 25 eur/mēn.
01.09.2008. - 31.08.2058.
2. Nekustamais īpašums "Dūrītes" Indrānu pagasts Lubānas novads 70 580 060 025 1.80 ha zemesgabals ar kadastra numuru 70580060025   Kornēlija Diura p.k.260254-11726 EUR 14,23 gadā 01.11.2012.-30.11.2015. Līguma Nr.3.34.1/135 no 1.11.2012.gadaNoslēgtie nomas līgumi
N.p.k. Nekustamā īpašuma adrese Kadastra Nr. Platība Lietošanas mērķis Nomnieks Nomas maksa (m2/mēn.) Nomas līguma termiņš
1. Komunālā iela 104, Kalkūne, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449 kadastra Nr.4460-004-0585 (robežpunkti 1-2-6-18-19-20),  1,6 ha ražotne SIA “TREVORS” 8% gadā no Zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN 21%; nomas maksa saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinu sastāda 334,58 Eur plus PVN gadā 30.06.2011.- 29.06.2021., līgums Nr. 3.35/87
2.  "Lielmēmele 1", Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133 kadastra Nr. 3266 011 0032 40,66 m2 ēkā ar kadastra Nr. 3266 011 0032 005 Veikala iekārtošanai SIA "Falko 2" par telpu izmantošanu 152,71 Eur bez PVN, par cieto sadzīves atkritumu izvešanu 1,62 Eur bez PVN, par elektroenerģiju norēķinās pēc faktiskā patēriņa 16.05.2007.- 14.05.2015., līguma Nr. 13.5-11/217, reģistrēts LR LM 22.05.2007.