Maksas pakalpojumi Drukāt

1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
noteikumiem Nr. 209

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.3.

bērna izmitināšana:

1.3.3.

ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju VSAC "Latgale"

1 personai dienā

34,56

0,00

34,56

3.

Saimnieciskie pakalpojumi

3.2.2.

pusdienas VSAC "Kurzeme", VSAC "Latgale", VSAC "Rīga", VSAC "Vidzeme" un VSAC "Zemgale"

1 ēdienreize

1,33

0,28

1,61

3.3.

ēdināšanas pakalpojumi pēc personas pasūtījuma (ar izvēlētu ēdienkarti):

3.3.2.

pusdienas VSAC "Kurzeme", VSAC "Latgale", VSAC "Rīga", VSAC "Zemgale" un VSAC "Vidzeme"

1 ēdienreize

3,33

0,70

4,03

5.

VSAC infrastruktūrai pieslēgtajām mājsaimniecībām sniegtie pakalpojumi

5.1.

aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (ar skaitītāju):

5.1.2.

VSAC "Latgale" filiālēs "Kalupe", "Krastiņi", "Litene" un "Mēmele"

m3

0,96

0,20

1,16

5.2.

kanalizācijas pakalpojumi (ar skaitītāju):

5.2.2.

VSAC "Latgale" filiālē "Litene"

m3

0,72

0,15

0,87

5.2.3.

VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele"

m3

1,12

0,24

1,36